Categories
Huấn luyện an toàn

Huấn Luyện An Toàn

HUẤN LUYỆN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 • (028) 66757236 – 0939.556.007
 • lienhe@hanhtrinhdelta.com.
 • Thứ 2 đến thứ 6: 08h:00 – 17h:00 – Thứ 7 08h:00 – 11h:30
KHÁM PHÁ NGAY !

Khóa học và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4, Nhóm 5, Nhóm 6, làm việc trên cao, trong xây dựng tại Trung Tâm Kiểm Định.

Khóa học và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động là khóa học rất cần thiết và uy tín ở TP.HCM của Trung Tâm kiểm định an toàn thành phố bởi vì an toàn trong lao động cũng như vệ sinh trong quá trình lao động đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại những nơi làm việc như các doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, nơi sản xuất,…chính vì vậy chúng tôi đã mở ra khóa học này nhằm tạo điều kiện cho những ai có nhu cầu học bổ sung cũng như trang bị những kiến thức về an toàn và vệ sinh cần thiết trong lao động.

1. Chỉ tiêu của khóa học và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động

Căn cứ vào nhu cầu về khóa huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động của từng cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị.

⇒ Để giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy tắc trong luật pháp và nhằm đáp ứng được các nhu cầu của nhiều cá nhân tổ chức về việc huấn luyện khóa an toàn lao động và vệ sinh lao động, Trường huấn luyện của chúng tôi đã được sự hỗ trợ và giúp đỡ của giảng viên cấp cao được Sở lao động thương binh, xã hội TP Hồ Chí Minh cùng với Cục an toàn và Bộ lao động thương binh, xã hội cùng mở lớp: Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động.

2. Lý do cơ quan nhà nước có quy tắc rất gắt gao cho vấn đề vệ sinh lao động và an toàn lao động

 • An toàn lao động và vệ sinh lao động sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe người lao động. Khi đã biết được tầm quan trọng như vậy nên Nhà nước đã quy định rất nghiêm ngặt về chế độ bảo hộ trong lao động từ lúc ban hành các văn bản pháp luật cho đến công việc tổ chức thực hiện cũng như các xử lý vi phạm.
 • Nhà nước sẽ giao cho các cơ quan có thẩm quyền về lập chương trình xuyên quốc gia về vấn đề bảo hộ an toàn lao động và vệ sinh lao động; đưa ra hệ thống các quy phạm, quy chuẩn, quy trình trong vệ sinh lao động và an toàn lao động. Tại các đơn vị trong việc sử dụng lao động có nhiệm vụ chi tiết đối với những quy tắc để thích hợp đối với từng đơn vị tại nơi mình làm việc cũng như tuân thủ nghiêm chỉnh với các quy định này.
Khóa học và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động chất lượng ở TPHCM

3. Các đối tượng tham gia khóa học và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động

Đối tượng sẽ tham gia vào khóa huấn luyện vệ sinh lao động và an toàn lao động được quy định tại Điều 139, 150 trong Bộ luật lao động, bao gồm các nhóm:

Nhóm 1

 • Người làm công việc quản lý.
 • Giám đốc và phó giám đốc của các doanh nghiệp; những người đứng đầu các cấp phó các chi nhánh đang trực thuộc tại doanh nghiệp; những người phụ trách làm việc từ nhân sự và hành chính; quản đốc tại các phân xưởng hay tương ứng.
 • Phó chủ nhiệm và chủ nhiệm ở hợp tác xã; chủ các hộ kinh doanh tư nhân; chủ hộ gia đình đang sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động.
 • Thủ trưởng, cấp phó: tại các đơn vị của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, bộ phận kinh doanh và dịch vụ thuộc nhà nước hành chính, tổ chức xã hội – chính trị và tổ chức chính trị, đơn vị quân đội nhân dân và tổ chức nghề nghiệp – đơn vị xã hội, các tổ chức ở nước ngoài, công an nhân dân, các tổ chức quốc tế nằm trên lãnh thổ đất nước Việt Nam có sử dụng người lao động thông qua hợp đồng lao động.

Nhóm 2

 • Các cán bộ bán chuyên trách, chuyên trách về an toàn lao động và vệ sinh lao động tại cơ sở.
 • Những người làm công việc quản lý đảm nhiệm vấn đề vệ sinh và an toàn lao động.

Nhóm 3

Người hoạt động trong công tác có những yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với an toàn lao động và vệ sinh lao động thông qua quy định tại thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH (danh mục kèm theo).

Nhóm 4

Những người làm công việc không nằm ở 3 nhóm trên (bao gồm: người lao động là người Việt Nam, là người lao động ở nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam là những người tập nghề, thử nghề hoặc đang học nghề nhằm mục đích làm việc cho người sử dụng lao động)

4. Giảng viên của Khóa học và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động

Đội ngũ các giảng viên rất nhiệt tình có kinh nghiệm lâu năm ngoài thực tế đã tham gia vào giảng dạy của các trường đại học cùng với các giảng viên cấp cao của Cục an toàn – Bộ lao động thương binh, xã hội và Sở lao động thương binh, xã hội ở TP Hồ Chí Minh.

5. Chi phí và các thủ tục khóa học và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động

 • Với nhóm 1: 900.000đ/ 1 học viên. Thời hạn là 2 năm.
 • Với nhóm 2: 800.000đ/ 1 học viên. Thời hạn là 5 năm.
 • Đối với nhóm 3: 800.000đ/ 1 học viên. Thời hạn là 5 năm.
 • Với nhóm 4: 500.000đ/ 1 học viên. Thời hạn là 1 năm.

Hồ sơ: 2 hình 3×4.

6. Địa điểm huấn luyện khóa học và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động

 • Học tại TP.HCM.
 • Tham gia khóa học an toàn và vệ sinh lao động ở tỉnh thành khác vui lòng liên lạc chúng tôi để được trực tiếp tư vấn.

7. Nội dung và thời gian huấn luyện Khóa học và cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động

Đối tượng sẽ tham gia vào khóa huấn luyện vệ sinh lao động và an toàn lao động được quy định tại Điều 139, 150 trong Bộ luật lao động, bao gồm các nhóm:

Với nhóm 1: Sẽ được khóa huấn luyện chung các kiến thức dưới đây

 • Chính sách và pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động.
 • Tổ chức công tác quản lý, thực hiện quy định đối với an toàn lao động và vệ sinh lao động tại cơ sở.
 • Các yếu tố gây nguy hiểm, nguy hại trong sản xuất cũng như biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

Với nhóm 2: Sẽ được huấn luyện chung kiến thức chủ yếu sau (giống với nhóm 1)

 • Tiến hành thực hiện hoạt động an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở, đơn vị.
 • Tổng quan về những loại máy, những loại thiết bị máy móc, những chất gây phát sinh các yếu tố có thể nguy hiểm, nguy hại, các quy trình làm việc an toàn.

Với nhóm 3: Được huấn luyện và đào tạo các kiến thức chung cũng như chuyên ngành gồm

 • Về pháp luật trong vệ sinh lao động, an toàn lao động và chính sách về an toàn vệ sinh lao động.
 • Tổng quan về các thiết bị, công việc, các yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề an toàn lao động và vệ sinh lao động.
 • Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người trong quá trình làm việc và vận hành thiết bị đã được bắt buộc về an toàn vệ sinh – lao động.
 • Kỹ thuật an toàn vệ sinh – lao động trong khi làm việc và vận hành thiết bị khi có yêu cầu về vấn đề an toàn vệ sinh – lao động.
 • Giải quyết và xử lý các tình huống có thể xảy ra và cách sơ cứu khi có tai nạn lao động.

Đối với nhóm 4: Nội dung chính của huấn luyện nhón 4

 • Phần 1: Huấn luyện những kiến thức chung của an toàn vệ sinh – lao động.
 • Phần 2: Yêu cầu đối với an toàn vệ sinh lao động (Mức độ bồi thường nếu xảy ra).
 • THỜI GIAN LÀM VIỆC

 • Thứ 2 : Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 3 : Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 4 : Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 5 : Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 6 : Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 7: Sáng 08h:00 – 11h:30
 • Chủ nhật: Nghỉ.

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THÀNH PHỐ

 • Địa chỉ: 30 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 66757236 – 0939.556.007
 • Email: lienhe@hanhtrinhdelta.com
 • Mã Số Thuế: 0311154468

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Theo dõi chúng tôi qua các mạng xã hội trên để nhận được các tin tức, thông tư, nghị định liên quan đến các lĩnh vực về kiểm định, huấn luyện an toàn, quan trắc đo kiểm môi trường và dạy nghề. Và quý khách hàng sẽ nhận được câu trả lời nhanh nhất.

Categories
Huấn luyện an toàn

Khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động

Khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động phần 1

Vì sao cần có chứng chỉ an toàn lao động:

 • Đảm bảo nhân viên được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, an toàn.
 • Tuân thủ các thông tư hiện hành.
 • Hoàn thiện các loại hồ sơ của công ty.

Đối tượng của các khóa học an toàn lao động:

 • Nhóm 1: người làm công tác quản lý, như: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người phụ trách nhân sự hay quản đốc các công xưởng,…
 • Nhóm 2: người chuyên trách về an toàn lao động hay người quản lý kiêm phụ trách nhân sự, an toàn lao động.
 • Nhóm 3: Người lao động nằm trong danh sách được yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Nhóm 4: Người lao động không nằm trong 3 nhóm nêu trên (bao gồm người Việt Nam, người nước ngoài ở Việt Nam và người đang học nghề, thử việc,…).

Nội dung các khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động:

 • Nhóm 1: Tổng quan kiến thức cơ bản về chính sách, luật an toàn và vệ sinh lao động; tổ chức quản lý an toàn lao động tại cơ sở; các yếu tố nguy hại trong lao động và biện pháp phòng ngừa.
 • Nhóm 2: nhóm này cũng được cung cấp kiến thức tổng quan như nhóm 1. Bên cạnh đó, nhóm 2 được rèn luyện về nghiệp vụ tổ chức và quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở; tìm hiểu về các loại máy móc, thiết bị, các chất độc hại và quy trình làm việc an toàn.
 • Nhóm 3: chú trọng cung cấp các kiến thức về chính sách, luật pháp nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động. Bên cạnh đó, khóa học cung cấp kiến thức về các yếu tố nguy hiểm, từ đó phát triển kỹ năng làm việc và xử lý các tình huống nguy hiểm.
 • Nhóm 4: nội dung gồm 2 phần: huấn luyện tập trung về kiến thức , đồng thời yêu cầu an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Chi phí cho một khóa học an toàn lao động hiệu quả?

 • Nhóm 1: 500.000 đồng cho học phí lần đầu. Đối với học phí định kỳ, mức giá đưa ra là 300.000đ.
 • Nhóm 2: học phí lần đầu là 800.000đ, học phí định kỳ là 450.000đ.
 • Nhóm 3: học phí lần đầu là 700.000đ và học phí định kỳ chỉ còn 400.000đ.
 • Nhóm 4: mức giá nhóm này tương đối thấp hơn vì nội dung học ‘nhẹ nhàng’, chỉ 300.000đ cho học phí lần đầu và 200.000đ cho học phí định kỳ.

Hãy đến với chúng tôi để nhận mức học phí vô cùng cạnh tranh và chất lượng giảng dạy hiệu quả bạn nhé!

 Vì sao bạn phải chọn khóa học an toàn lao động của chúng tôi?

Khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động phần 2

 • Công ty được Cục an toàn lao động cấp giấy phép làm việc, đảm bảo uy tín và hiệu quả!
 • Chi phí hợp lý, có nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá cho khách hàng.
 • Quy trình làm việc nhanh chóng, hiệu quả.
 • Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, trả lời mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng.
 • Cam kết đặt quyền lợi của người lao động lên trên hết!
 • Giảng viên được đào tạo bài bản và có giấy chứng nhận từ Cục an toàn lao động.
 • Thời gian học hợp lý, phù hợp với người đi làm và ngay cả những người bận rộn nhất.
 • Hiện đang có chương trình ưu đãi kiểm tra an toàn thiết bị và cung cấp giáo trình miễn phí, được cập nhật thường xuyên!

Đối tượng nào được phải tham gia lớp học an toàn lao động

Thời hạn và loại chứng nhận: chúng tôi cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận với thời hạn cụ thể:

 • Nhóm 1: giấy chứng nhận huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động với thời hạn 2 năm.
 • Nhóm 2 và 3: giấy chứng nhận huấn luyện an toàn và vệ sinh lao động, hạn 5 năm.
 • Nhóm 4: được ghi nhận trong sổ theo dõi

Với những thông tin hữu ích trên, hãy liên hệ với chúng tôi với các quy trình đơn giản sau đây

 1. Đặt đơn hàng thông qua các kênh mạng xã hội, email, điện thoại hoặc đến trực tiếp văn phòng công ty.
 2. Đơn hàng của quý khách sẽ được chuyển cho các giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi để lên kế hoạch và giáo trình giảng dạy chuyên nghiệp nhất!
 3. Tiến hành giảng dạy. Quý khách có thể chọn cho mình thời gian học phù hợp nhất.
 4. Hoàn thành hợp đồng và quý doanh nghiệp thanh toán chi phí giảng dạy. Sự hài lòng của quý khách là niềm vui của công ty chúng tôi!

Ưu đãi lớn khi đăng ký khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động

Khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động phần 3